Organizatia de Management a Dstinatiei Valea JIULUI Tinutul Momarlanilor

Organizația de Management a Destinației

Redăm împreună cu Comexim R Emil Părău 💪 puterea spre Administrațiile Locale din Valea Jiului prin cedarea gratuită a drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii și a platformei de comunicare © Ținutul Momârlanilor ™.

Daniel ROȘCA iulie 10, 2024

Lupta TITANILOR 💪 NFT

© Ținutul Momârlanilor ™ Ținutul TITANILOR 💪

💪 Dăm puterea Primarilor 👊
@ Lucian Resmeriță & Emil Părău

Dăm puterea Primarilor fără să influențăm negativ accesarea Fondurilor Europene aferente OMD-ului. Redăm împreună cu Comexim R Emil Părău puterea spre Administrațiile Locale din Valea Jiului prin cedarea gratuită a drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii și a platformei de comunicare Ținutul Momârlanilor spre viitoarea entitate ce se dezvoltă în această perioadă – OMD – Organizația de Management a Destinației Ținutul Momârlanilor 💪 Ținutul TITANILOR.

© premize ™

1. Dacă analizăm semantica denumită “Organizația de Management a Destinației” și pornim de la gramatică, lingvistică – cuvântul DESTINAȚIE poziționează întregul nostru topic de astăzi în sfera / industria turismului.

2. O marcă are în structura sa câteva elemente definitorii după cum urmează: slogan, cromatică, element vizual & nume.

3. Nu putem vorbi încă în România despre turism internațional când noi încă nu avem turism intern bine dezvoltat – adică, este mult mai rațional să te pregătești să fii Gazdă Bună (Festivalul Momârlanii Gazde Bune) decât să visezi frumos că vei aduce turiști japonezi sau investitori JIU Valley Invest (numele mărcii în engleză) care să înțeleagă destinația începând de la numele acesteia.

4. Când privești în ansamblu o regiune – tranziția economică de la niște activități economice la alte activități economice ai nevoie într-adevăr de unelte pentru a avea frontul de lucru absolut necesar pentru acest transfer de priorități.

5. Elementul vizual dintr-o marcă, elementul de legătură & de unitate. DRAGONUL din marca Ținutul Momârlanilor – este un element vizual TEHNIC extrem de complex care are menirea să unifice atât abordările tradiționale – tradiții & cultură – turism / istorie dar și abordările non-conformiste de genul NFT, blockchain, crypto – tehnologie / gaming.

Practic noi testăm deja de ani de zile aceste aplicabilități ale acestui element vizual pentru a putea într-adevăr să dezvoltăm aici în Valea Jiului împreună cu administrațiile locale autostrada spre viitorul Văii – un viitor care îmbină tradiția cu tehnologia – industria de turism cu cea de robotică de exemplu.

6. Noi vrem să dăm puterea administrațiilor locale din Valea JIULUI împreună cu COMEXIM R – Emil Părău. Dăm puterea Primarilor, fără să influențăm negativ accesarea Fondurilor Europene aferente viitoarei Organizații de Management a Destinației – prin cedarea gratuită a drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii și a platformei de comunicare Ținutul Momârlanilor spre viitoarea entitate ce se dezvoltă în această perioadă.

7. Reglăm împreună cu UAT-urile din Valea Jiului erorile din Strategia de dezvoltare a Văii JIULUI dezvoltată de PwC care poziționează eronat în Analiza SWOT la capitolul O (oportunități) promovarea patrimoniului industrial ignorând atributul de marcă numit reputație / mineriade – comparativ cu Bazinul RUHR din Germania care nu au avut aceste evenimente sociale – prin poziționarea corectă în Analiza SWOT în latura de amenințări T (treats) și vom muta accesabilitatea fondurilor europene aferente promovării patrimoniului industrial spre conservarea acestuia – REFACEREA OBIECTIVELOR INDUSTRIALE ȘI INCLUDEREA ACESTORA ÎN CIRCUITUL TURISTIC.

Am făcut deja acest aspect împreună cu Comexim R  începând cu 2018 anul în care noi am dezvoltat Analiza SWOT – fundația mărcii Ținutul Momârlanilor.

8. Ca și o sinteză – Marca Ținutul Momârlanilor vine acasă în administrarea UAT-urilor – iar noi exemplificăm prin marca GENESYS aplicabilitatea elementului vizual – legătura și transferul spre tehnologie / gaming – o marcă privată care NU BLOCHEAZĂ DEZVOLTAREA VĂII JIULUI prin autorizarea acesteia eronat ca și marcă de turism a OMD-ului similară JIU VALLEY Invest.

Ca și un ultim test – reBranding-ul Alpha BIT cărora le vom asocia același DRAGON – pentru a testa funcționabilitatea elementului vizual atât în tradiție / cultură Ținutul Momârlanilor cât și în industrie – tehnologie – robotică – ALPHA BIT.

Transferăm puterea către Primari 💪

Practic, sub umbrela deja creată, noi cedăm administrațiilor locale marca de turism și continuăm privat proiectul nostru de tehnologie – turism internațional conectat la regiune – arhitectura de marcă creată deja este corectă – iar puterea se transferă către Primari – singurii responsabili de viitorul Văii Jiului – singurii responsabili de a apăra Valea și de a o dezvolta prin © Organizația de Management a Destinației HUNEDOARA Valea JIULUI Ținutul Momârlanilor

Împreună vom reuși 👊

Daniel Roșca B2B Strategy
& Emil Părău Comexim R 💪