GENEZĂ

România Educată

Identitate națională ۞

Descoperă Vechea Europă împreună cu noi!

Promovăm culturile neolitice din Vechea Europă, dezvoltăm reputația MultiversX / EGLD, susținem meșteșugarii și artizanii locali, încurajăm echilibrul între trup și spirit. Educăm generațiile următoare!

5508 î. Hr.

O poveste NFT inspirată din evenimente istorice reale.

Cultura Vădastra este fascinantă, întărește sentimentul de apartenență și poate fi definită ca o experiență profund umană, fiind o lecție a trecutului, care transmite adevărate ecouri spirituale. Dezvăluie o serie de principii puternic înrădăcinate în neamul românesc pentru că reprezintă într-adevăr o adevărată lecție de identitate națională.

„România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6.500 – 3.500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident, că această străveche civilizaţie europeană, precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.” 


Marija Gimbutas – U.C.L.A. – Civilizaţie şi Cultură

Planul de afaceri

4 mil. € (FIAT) investiție
+ 7 mil. € (CRYPTO) NFT crowdfunding

ROAD MAP-ul / planul nostru de afaceri pe care ți-l propunem spre analiză începe în anul 5508 î. Hr. odată cu facerea lumii (Civilizația și Cultura CUCUTENI).