Cascada LAZARA Braicu Daniel ROSCA

JOINT Venture Ținutul TITANILOR

Unicul proiect NFT din România care se lansează cu investiții inițiale de 1.4 milioane € și cu parteneriate în curs de definitivare de 2.5 milioane €.

Daniel ROȘCA iunie 17, 2023

JOINT Venture

Asociere în participațiune Ținutul TITANILOR

O asociere în participație este o combinație de două sau mai multe părți care urmăresc dezvoltarea unei singure întreprinderi sau proiect pentru profit, împărțind riscurile asociate dezvoltării acesteia. Părțile la asociere în participație trebuie să fie cel puțin o combinație de două persoane fizice sau entități.

A joint venture is a combination of two or more parties that seek the development of a single enterprise or project for profit, sharing the risks associated with its development. The parties to the joint venture must be at least a combination of two natural persons or entities.

Asociere în participațiune B2B Strategy SRL BRAICU Sons SRL optimizare unitate de turism aflată pe strada Rostoveanu Nr. 2 A Zona Câmpu lui Neag, Uricani, Valea JIULUI, Hunedoara.

Delimitarea stațiunii de zona festivalului (15000 mp JOINT VENTURE) este absolut necesară pentru returnarea, în timp real, a investițiilor realizate de persoanele fizice, prin intermediul industriei blockchain / crypto / tehnologie NFT.

Unicul proiect NFT din România care se lansează cu investiții inițiale de 1.4 milioane € și cu parteneriate în curs de definitivare de 2.5 milioane €. Vezi acordul Ținutul TITANILOR 💪

VEZI COLECȚIA NFT