Autostrada CUCUTENI

Prima Civilizație a Europei | CUCUTENI

🇷🇴 CUCUTENI 🇲🇩 prima cultură europeană care a depășit pragul de la cultură spre civilizație 6.500 – 3.500 î.Hr. Cultura & Civilizația CUCUTENI Tripolie 🇷🇴 🇲🇩 🇺🇦

Daniel ROȘCA iulie 7, 2023

Vechea EUROPĂ | CUCUTENI

România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6.500 – 3.500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident, că această străveche civilizaţie europeană, precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”

Marija Gimbutas – Profesor la U.C.L.A. – Civilizaţie şi Cultură

6.500 î.Hr. Mileniul de aur al umanității

Prima Civilizație a Europei 🇷🇴 🇲🇩 Prima cultură europeană care a depășit pragul de la cultură spre civilizație 6.500 – 3.500 î.Hr. Cultura & Civilizația CUCUTENI.

„Revoluţia neolitică” a cuprins vaste teritorii, dând naştere primilor civilizații umane. În Europa, potrivit datelor arheologice, „revoluţia neolitică” începe la finele mileniului al VI-lea – începutul mileniului al V-lea î.Hr. Cultura Cucuteni-Tripolie 🇺🇦 este una din cele mai timpurii civilizaţii din Europa, care s-a constituit cu câteva secole înainte de apariţia aşezărilor umane în Mesopotamia şi Egiptul Antic.

Denumirea provine de la localităţile în preajma cărora au fost descoperite pentru prima dată vestigii ale acesteia, Cucuteni un sat din apropierea Iaşului – România şi Tripolie – localitate din Ucraina.

Prima formă de reprezentare a roții, simbolul YIN YANG folosit pentru prima dată pe temple și vase, cea mai veche atestare a SVASTICI, semn solar, inventatorii orașului, dar cel mai important aspect pentru umanitate a fost descoperirea și comercializarea cuprului care a însemnat de fapt revoluția neolitică * piatră vs metale.

Perioada neolitică este una din epocile preistoriei în care agricultorii şi crescătorii de animale i-au înlocuit pe vânători şi culegători. Are loc trecerea la modul de viaţă sedentar şi îşi fac apariţia primele localităţi, primele meşteşuguri.

Pornind de la importanţa schimbărilor survenite, istoricii numesc această transformare „revoluţie neolitică”, piatră vs metale. Civilizaţia CUCUTENI a existat în mileniile VI-III î.Hr. şi se întindea pe un vast teritoriu din regiunea munţilor Carpaţi până la cursul mijlociu al rîului Nipru, pe o suprafaţă de 350 000 km pătraţi, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, României şi Ucrainei. Civilizaţia Cucuteni îşi are rădăcinile în culturile anterioare mileniului VI î.Hr. din regiunea carpato-dunăreană.

Inventatorii Orașului

Civilizaţia Cucuteni era una protourbană cu „oraşe” cu o suprafaţă destul de mare (cîteva zeci de hectare iar în unele cazuri 200 – 450 ha), fiind uneori întărite cu valuri de pămînt şi şanţuri. „Oraşele” aveau o populaţie numeroasă, ajungînd pînă la 20 000 de persoane. Aşezările erau construite pe locuri mai mult sau mai puţin dominante în apropierea unor surse de apă. Ei locuiau în case dreptunghiulare cu o suprafaţă mare ( între 40 şi 100 mp, dar nu lipsesc şi cele care ating 350 mp) construite dintr-o carcasă de lemn, cu pereţii împletiţi din nuiele şi unşi cu lut, prevăzute cu instalaţii pentru încălzire şi pentru pregătire hranei (vetre de lut şi ruguri). Locuinţele aveau unu sau două niveluri, fiind împărţite în mai multe încăperi.

Reprezentanţii civilizaţiei cucuteniene aveau ca ocupaţii principale agricultura şi creşterea animalelor. Ei cultivau grâu, orz, mei, mazăre, cânepă şi viţă de vie. Câmpurile erau lucrate cu ajutorul săpăligii confecţionate din coarne de cerb sau din lemn cu vârful din piatră. Ulterior pământul va fi cultivat cu ajutorul unei săpăligi speciale la care erau înjugate animale de tracţiune. Recolta se strângea cu seceri din lemn cu lama din bucăţele de silex şi cu seceri din aramă. Cucutenienii creşteau diferite animale domestice, cum ar fi vitele cornute mari şi mici, caii şi porcii, iar dintre păsări – găinile. Vânătoarea avea un rol secundar. Meşteşugurile deţineau un loc important. Oamenii acelor timpuri confecţionau mai multe tipuri de obiecte din silex, piatră, os, corn, lut, scoică şi aramă. În calitate de unelte de muncă ei utilizau secera, sfredelul, frecătoarea, brăzdarul, săpăliga.

Un grad înalt de dezvoltare a atins prelucrarea ceramicii. Vasele cucuteniene sunt de diferite forme şi foarte frumos ornamentate cu desene în culori. Pentru a o face mai rezistentă, olarii ardeau ceramica în cuptoare speciale. Culorile predominante pe ceramica Cucuteni sunt roşul, albul şi negrul. O altă îndeletnicire era ţesutul. Era practicat ţesutul stofelor din fire de lână de oaie şi cânepă. Cucutenienii practicau metalurgia şi cunoşteau tehnica obţinerii şi prelucrării aramei, din care se confecționau cuţite, sule, ace, iar mai târziu seceri, topoare, pumnale, obiecte de podoabă (mergele, pandantive, brăţări etc.).

Fiind o populaţie de agricultori, cucutenienii se închinau divinităţilor ce simbolizau belşugul şi fertilitatea. Divinităţile lor erau întruchipate în figurine feminine confecţionate din lut. În preajma altarelor cucutenienii se închinau zeilor şi desfăşurau activităţi cu caracter religios. Apariţia agriculturii şi meşteşugurilor, viaţa în sate sau oraşe presupune existenţa unei organizări a comunităţii sub autoritatea şefului şi a consiliului celor înţelepţi. Sporeşte rolul femeii. Sunt prezente de asemenea şi statuete ale taurilor cu coarne mari şi puternice, reprezentări ale Zeului Soarelui.

Autostrada CUCUTENI 🏎️

Prima Civilizație a Europei, Vechea EUROPĂ.

• promovăm culturile neolitice din Vechea Europă
• susținem meșteșugarii și artizanii locali
• dezvoltăm reputația MultiversX / EGLD
• educăm generațiile următoare

🇲🇩 🇷🇴 🇺🇦 🇧🇬 🇲🇰 🇦🇱 🇷🇸

🏎️ infrastructură 🏎️ noi doar am creat autostrada, infrastructura! 4 francize în România și 6 în Europa, 8 colecții NFT, 231600 unități NFT, 9 activități economice (Blue Ocean Strategy). O poveste NFT inspirată 🇷🇴 din evenimente istorice reale 🇲🇩

VEZI COLECȚIA 1 🇷🇴 România Multimilenară ₿