Ganditorul de la Hamangia Europe GENESYS NFT

Cultura Hamangia 5500 î.Hr.

De unde veneau, dacă veneau de undeva? Cine erau cei care le creaseră şi le folosiseră? Unde le erau strămoşii? Şi mai ales, ce se întâmplase cu urmaşii celor care trăiseră acolo? Cultura Hamangia ۞ 5500 – 4000 î. Hr. Arhetipul piramidal (KEOPS).

Daniel ROȘCA august 18, 2023

Civilizația Dunăreană

Sumerologul rus Alexander Kifisin 🇷🇺

Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei.”

O descoperire de ordin technic era pe dată răspândită în întreaga regiune şi în acest fel se păstra nealterată unitatea de cultură etnografică a regiunii respective. În România, aria de răspândire a culturii Gumelniţa corespunde, în general, cu aceea a culturii Boian în Muntenia, dar ea s-a extins şi în Dobrogea, pe teritoriul ocupat înainte de cultura Hamangia, precum şi în sudul Basarabiei.

Primul mare ✟ cimitir neolitic ✟ descoperit în România – 1952 în localitatea Hamangia, comuna Baia, judeţul Constanţa de către Dumitru Berciu. Este posibil ca această necropolă să fi fost spaţiul rezervat înmormântării decedaţilor din toate aşezările aparţinând culturii Hamangia descoperite în zonă, sugerând existenţa unui spaţiu care, în acest caz, ar fi aparţinut lumii de dincolo, unde continuau să existe sufletele celor morţi…

Cele mai multe dintre aceste morminte conţineau schelete ce demonstrează faptul că trupurile defuncţilor fuseseră depuse în groapa funerară în poziţie întinsă, orientate, cele mai multe dintre ele, NE-SV. Puţine dintre acestea demonstrau depunerea cadavrului în poziţie chircită. În cazul celor mai multe dintre ele, inventarul funerar includea topoare de piatră, vase de lut ars cu forme, dimensiuni şi decoruri diferite, dar şi statuete feminine.

Printre ofrandele funerare au mai fost descoperite şi oase de animale ce demonstrează depunerea unor părţi ale corpului diferitelor animale. Printre acestea trebuie menţionate craniile unor astfel de animale, cele mai importante părând a fi cele de porc mistreţ, sugerând importanţa şi mai ales valoarea simbolică acordată acestor ofrande.

Diferitele obiecte, dar şi ofrandele funerare depuse în morminte, sunt cele care ne sugerează poziţia socială a defuncţilor în cadrul comunităţii, dar şi valorile simbolice ale lumii oamenilor acelui timp. De unde veneau, dacă veneau de undeva? Cine erau cei care le creaseră şi le folosiseră? Unde le erau strămoşii? Şi mai ales, ce se întâmplase cu urmaşii celor care trăiseră acolo?

Nici una dintre aşezările cunoscute până în prezent nu este fortificată. Locuinţele nu par să fi fost dispuse după un plan preexistent. Cele adâncite în pământ, preponderente în decursul fazelor iniţiale, puteau avea una sau, mai rar, două sau trei încăperi. Cele de suprafaţă aveau suprafeţe de până la 30 m², cu pereţi de lut şi o structură de rezistenţă de lemn, acoperită cu puţin lut.

Arhetipul piramidal (standard Keops) a fost prezent la malurile Dunării cu 1.500 de ani înainte de încercarea egipteană. Gânditorul de la Hamangia dezvăluie o geometrie extraordinară „sintetică”, codificată în corpul său, prin care iese una după alta ca o cascadă neîntreruptă ce impresionează.

Partea superioară geometrizată a gânditorului deține în sine arhetipul piramidal într-un mod care, suprapus piramidei lui Keops, se potrivește perfect – şi nu numai; dar într-un anumit mod, doi gânditori (copie) combinați redau arhetipul piramidal prin diferite părți ale corpului lor – Piramida Keops, la o scară de 1: 10.000, are absolut măsura Gânditorului – partea superioară a statuetei copiază triunghiul echilateral ascuns în forma capului Sfinxului din Giza.

Gânditorul de la Hamangia, pe lângă modul combinatoric al raporturilor piramidale, este de asemenea o cheie a accesului la cele mai profunde mistere ale Piramidei lui Keops. Piramida lui Keops a fost construită în jurul anului 2.500 î.Hr., dar gânditorul Hamangiei a fost creat în jur de 4.000 î.Hr.

Gânditorul este mult mai în vârstă decât Piramida, cu 1.000-1.500 de ani. Mica statuetă dunărean-pontică dă naștere unei interogări; arhetipul piramidal (standard Keops) a fost prezent la malurile Dunării cu 1.500 de ani înainte de încercarea egipteană!?

Un fluviu de însemnătatea Dunării era o adevărată binefacere pentru regiunea străbătută. Era şi drumul comercial al localnicilor, era în acelaşi timp şi ۞ agentul de legătură culturală ۞ dintre diferite aşezări preistorice de pe cele două maluri.

₿ Public Listing ✖ Identitate națională ۞