Îngerii decăzuți TARTAROS din Valea Boului

Samyaza ✟ TARTAROS

Cetele Titanilor învinse se retrag spre apus în regiunea cea muntoasă, numită TARTAROS, unde sunt Porțile de Fier, unde sunt munții cei înalți, Ripheil, după care soarele trece în altă lume geografică, a întunericului sau a nopții ✟

Daniel ROȘCA iulie 30, 2023

Îngerii decăzuți ✟

✟ Dacia Preistorică ✟ TARTAROS ✟

Zei, titani, uriași și monștri. Această lume dominată de forțe celeste, de dimensiuni și puteri pe care niciun om nu le poate înțelege și nici stăpâni, a rămas astăzi doar o amintire ce abia mai răbate vremurilor. Rămășițele ei, inexplicabil țintuite în trupuri uriașe de stânci, pot fi zărite doar umblând pe urmele lumii vechi. Imaginați-vă că pe aceste pământuri a existat o civilizație arhaică, de giganți, care, conform scrierilor antice cercetate de Nicolae Densușianu, aveau înalțimea a 25 de oameni, unul deasupra celuilalt.

Phlegra / PHORCYS ( Crâsnicul )

Poetul roman Stațiu, care elogia în poemele sale, triumful lui Domițian asupra dacilor, confirma pe lângă alți poeți și scriitori ai lumii antice, că legendara Phlegra 🇬🇷 Cassandra 🇬🇷 unde s-au luptat giganții / uriașii cu zeii, se găsește pe teritoriul Daciei.

Iată ce ne relatează poetul epic grec Hesiod, considerat a fi după Homer, cel mai vechi scriitor al Greciei antice, despre acest enigmatic loc, făcând referire la războiul dintre Titani și zei: ”Unii sunt închiși într-o peșteră adâncă și vastă, numită TARTAROS.” Hesiod, poet epic grec (sec. VIII – VII î.Hr.).

Lupta Titanilor se întâmplă în pădurile de la Tartesiu, lângă Cerna, adică pe teritoriul vechii Dacii, în aceiași regiune, care la Homer figurează sub numele de cataractele Dunării.” Densușianu – Dacia Preistorică, citând pe Justini și Homer.

Cartea Morților ✟ Le Livre du Morts

Tot în Dacia Preistorică, Densușianu ne oferă mai multe informații despre acest loc, numit TARTAROS, citând poeți și scriitori antici, precum Homer, Orphei sau Hesiod sau scriitori contemporani, precum autorul francez Paul Pierret (1836-1916), citând din cartea sa, Le Livre du Morts / Cartea Morților.

Cetele Titanilor învinse se retrag spre apus în regiunea cea muntoasă, numită TARTAROS, unde sunt Porțile de Fier, la Homer, unde sunt munții cei înalți, Ripheil, după care soarele trece în altă lume geografică, a întunericului sau a nopții.” Densușianu – Dacia Preistorică

Țara Zeilor ♰

ENOH ♰ Mistere în piatră

Pseudo-Apollodor (secolul ll-l î.Hr.) de același neam cu Pindar, în lucrarea Biblioteca, (II,II.5,11 şi 119,120), scrie că ,,muntele Atlas este situat în ținutul hyperboreenilor, la nord de Marea Neagră.”

Diodor (80-20 î.Hr.) din Sicilia, în Biblioteca istorică, Cartea lll, LX ne-a lăsat o legendă care ne spune cum a fost împărțit pământul după zidirea lui între cei doi titani, Atlas și Cronos astfel: ,,După moartea lui Hyperion – se povesteşte – fiii lui Uranos (Cerul) şi-au împărţit între ei domnia. Cei mai vestiţi au fost Atlas şi Cronos, Atlas a primit domnia de lîngă Ocean (Marea Neagră), iar oamenilor de pe acele meleaguri li s-a spus atlanţi. Atlas şi-a dat numele său şi celui mai înalt munte din ţara sa.

Se mai spune despre el că ar fi cunoscut cu deamănuntul legile mişcărilor cereşti, împărtăşind oamenilor şi teoria formei sferice; de aici vine legenda că Atlas duce pe umerii săi pămîntul… Atlanții care locuiesc în regiunile roditoare pe țărmurile Oceanului, întreceau cu mult – pare-se – pe vecinii lor prin evlavie și ospitalitate… Ei pretind că leagănul zeilor este țara lor”.

Samyaza & Muntele Hermon

Pe când copiii oamenilor se înmulţiseră în acele zile, s-a făcut ca fiicele lor s-au născut graţioase şi frumoase. Şi atunci, când îngerii, copii Cerurilor, le-au văzut, s-au îndrăgostit de ele; şi ei şi-au spus unii altora: să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele. Atunci, Samyaza ✟ seful lor a zis:

Eu mă tem că voi nu veţi fi în stare să vă împliniţi gândul vostru. Şi că eu voi suporta singur pedeapsa pentru crima voastră„. Dar ei au răspuns: „Noi vă jurăm. Şi noi ne legăm cu toţii cu blestem; noi nu vom schimba cu nimic planul nostru, noi vom săvârşi ceea ce am hotărât„.

Într-adevăr ei au jurat şi s-au legat între ei printr-un legământ cu blestem. Ei erau în număr de 200 şi coborau din Adis, loc aşezat în apropierea muntelui Hermon. Acest munte era denumit Hermon (în original Armon), pentru că acolo au jurat şi s-au legat printr-un legământ cu blestem.

Îngerii decăzuți ✟

Iată numele şefilor lor ✟ Samyaza, seful lor, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal. Aceştia erau şefii celor 200 de îngeri şi restul erau toţi cu ei.

Şi ei şi-au ales fiecare câte o femeie, şi s-au apropiat de ele şi au convieţuit cu ele şi ei le-au învăţat vrăjitorii, farmece şi însuşirile rădăcinilor şi arborilor … aceste femei au zămislit şi au născut uriaşi.

Azayel i-a mai învăţat pe oameni să facă săbii, cuţite, scuturi, platoşe, oglinzi; el le-a arătat cum să facă brăţări şi podoabe, cum să folosească vopsele, arta de a-şi înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele preţioase şi tot soiul de spoieli… astfel încât oamenii s-au stricat. Nelegiuirea s-a întins; depravarea s-a înmulţit, creaturile încălcau orice ordin şi distrugeau tot ce le ieşea în cale.

Amazarak i-a învăţat tot felul de vrăjitorii, de farmece şi însuşirile rădăcinilor. Armers i-a învăţat arta de a dezlega vrăjitoriile. Barkayal i-a învăţat arta de a urmării stelele. Akibeel i-a învăţat semnele. Tamiel i-a învăţat astronomia. Şi Asaradel i-a învăţat mişcările lunii.

Oamenii, pe punctul de a pieri, au murmurat şi glasurile lor s-au ridicat până la cer. Atunci Mihail şi Gabriel, Rafael, Suryal şi Uriel, îşi coborâră privirile lor din Cer spre pământ, şi au văzut valurile de sânge care-l înroşeau; şi nedreptăţile care se săvârşeau; şi şi-au spus unul altuia: „Aceasta este larma strigatelor lor„.

Pământul căruia i s-a furat copiii şi-a ridicat glasul până la porţile Cerului. Către voi, o! spirite cereşti, către voi se ridică plângerile sufletelor spunând: Obţineţi pentru noi dreptate de la Prea-Înaltul. Atunci ei au spus Domnului şi Stăpânului lor; Tu eşti Domnul domnilor, Zeul zeilor, Regele regilor.

Tronul gloriei Tale se înalţă pentru veşnicie, şi pe veci Numele Tău este sfinţit şi slăvit. Tu eşti binecuvântat şi slăvit pentru totdeauna. Tu eşti Creatorul, Stăpânul preamărit al tuturor lucrurilor; nimic nu este ascuns privirilor Tale; Tu stăpâneşti peste toate şi nimic nu poate ocoli puterea Ta.

Tu ai văzut ce a făcut Azazyel; cum i-a învăţat pe oameni tot felul de nedreptăţi, şi cum a arătat el lumii tot ce se petrece în Ceruri. Samyaza, de asemenea, a învăţat pe oameni vrăjitorii, el pe care Tu l-ai aşezat deasupra tuturor camarazilor săi. Ei s-au însoţit cu fiicele oamenilor; au păcătuit cu ele şi s-au dezonorat. El le-a dezvăluit lor crimele cele mai dezgustătoare…

… şi femeile au născut uriaşi. Şi tot pământul a fost acoperit de sânge şi fărădelegi. Şi iată acum, că sufletele celor morţi, ridică glasurile către tine. Şi s-au ridicat plânsetele lor până la porţile cerului. Vaietele lor urcă spre tine; oamenii nu pot să scape de silniciile care acoperă faţa pământului. Însă Tu cunoşti toate lucrurile, chiar înainte ca ele sa ia fiinţă …

Atunci Prea-Înaltul, Cel mare şi sfânt, şi-a făcut auzită vocea. Şi îl trimise pe Arsayalalyur la fiul lui Lameh (adică Noe). Îi spuse: „Vorbeşte-i în Numele Meu, dar ascunde-te de ochii lui. Apoi dezvăluieşte-i marele prăpăd care va face să piară toţi oamenii: întrucât apele potopului se vor revărsa pe toata faţa Pământului şi toate creaturile vor fi distruse. Dar învaţă-l calea de a scăpa; spune-i lui în ce chip rasa lui va avea fiinţă pe tot pământul … ”

Valea HIPERBOREEI / Phlegra

Suntem în locul numit Valea Boului, lângă Poiana Iarului, unde îl găsim pe ✟ TARTAROS, îngerul decăzut ✟ cu chipul său de vârcolac. Fiară a nopții dezlănțuită din întunericul lumii, TARTAROS, pe lângă a fi o creatură a întunericului, este și locul unde sălășuiește întunericul cel fără fund, o lume obscură și înfricoșătoare de care se tem toți muritorii ✟

✟ minunea ✟ PHORCYS Crâsnicul