Stindardul Armatei Romane Acvila Vulturul

Minunea din Peștera BOLII & Lupta cu ROMA

Aceste stindarde pierdute ale armatei romane 🦅 au fost găsite doar pe teritoriul României 🦅 Vulturii de la Bărboşi 🦅 Horezu, Răcari, Sălcuţa 🇷🇴 Orlea ♰ minunea ♰

Daniel ROȘCA iulie 28, 2023

Maica Domnului ♰
cu Pruncul în brațe.

În Peștera Bolii se manifestă un fenomen extrem de interesant. Apariția misterioasă în stânca peșterii a imaginii Fecioarei Maria cu Pruncul în brațe este cunoscută. Mai puțin cunoscut este faptul că dacă întorci acea imagine rezultă o nouă imagine extrem de sugestivă – stindardul getic 🐺 Lupul DRACO / DRACON 🐉 Poate să fie o imagine sugestivă pentru perioada de tranzit de la prima religie monoteistă din lume la ortodoxie.

Te invităm să o vezi cu ochii tăi ♰

Friedrich Hayek, filozof austriac:

Rumânii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin.”

🦅 s t i n d a r d u l 🦅

Bătăliile dintre cele două marii imperii ale antichității, Imperiul ROMAN și Imperiul GETIC, duc la pierderi mari de ambele părţi, multe armistiții și alianțe, începând cu Domiţian și terminând cu Traian.

Imperiul GETIC într-adevăr a pierdut o bătălie extrem de importantă, în care DECEBAL a fost conducătorul armatei, dar la finalul războiului, chiar dacă în timpul domniei Regelui DECEBAL Dobrogea a fost sub influență romană, în anul 450 d. Hr. din Dobrogrea, ALARIC – Dinastia Bălților, pornește și dă ultima lovitură de grație imperiului roman.

În Imperiul Roman, mai exact în armata romană, pierderea vulturului (al cărui purtător era numit acvifer), obiect al adevăratei venerații de către soldați, putea provoca dizolvarea unității din cauza pierderii acestui suflet al legiunii, vulturul.

Aceste stindarde pierdute ale armatei romane
au fost găsite doar pe teritoriul României 🦅

Războaiele lui Domițian au început cu generalul Oppius Sabinus care conducea Legiunea I Italica (și trupele auxiliare din legiunea V Macedonica) ucis de asemenea și legiunea acestuia distrusă. Prima campanie a lui Domițian în Getia l-a avut pe Cornelius Fuscus, general și comandant al Gărzii Pretoriane, care a condus 6 legiuni pe teritoriul Imperiului GETÆ. Înfrânți, Fuscus ucis, Legiunea V Alaudae anihilată complet în bătălia de la TAPÆ, iar vulturul său capturat de geto-dacii învingători.

Pentru a doua campanie GETÆ, Domițian l-a pus pe generalul Tettius Iulianus să conducă cel puțin 6 legiuni. O altă legiune romană (XXI Rapax) a fost distrusă în Moesia inferioară în 92. Pentru campaniile sale GETÆ, împăratul Traian a convocat nu mai puțin de 17 legiuni.

Ca un scurt rezumat, 2-3 legiuni romane complet distruse, o armată de 6 legiuni bătută, cu o altă armată de 17 legiuni convocată pentru ultima invazie! Roma nu a făcut niciodată asta înainte sau după…! Cele mai mari războaie purtate vreodată de Roma.

În 378 d.Hr. romanii au suferit o înfrângere în bătălia de la Adrianopol. Ea cuprindea șapte legiuni – printre care Legio I Maximiana și s-a încheiat cu o victorie copleșitoare a goților, moartea împăratului Valens. Parte a Războiului Gotic Getic (376–382), bătălia este adesea considerată începutul procesului care a dus la căderea Imperiului Roman de Apus în secolul al V-lea.

Carlo Troya, istoric italian (1784-1858): „Niciun popor din cele pe care grecii le numeau barbare, nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică, se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”

Cel puțin 30 de legiuni ⚔️
& cel mult 30 vulturi 🦅

🦅 vulturii de la Bărboşi, Horezu, Răcari 🇷🇴 Orlea & Sălcuţa. Absolut întâmplător, o acvilă romană din bronz descoperită în câmpul arat din zona localităţii Sălcuţa, judeţul Dolj, la sud de România de astăzi.

Piesa a fost turnată integral, iar greutatea ei arată compoziția metalică conține, cu excepția bronzului sau a altor metale, o cantitate importantă de plumb. Pe suprafața ei se găsește o patină verzuie, caracteristică pieselor din bronz antic; această patină este „întreruptă” din loc în loc deoarece piesă a fost aurită pe toată suprafața.

Puținele detalii păstrate ne permit să considerăm că acvila a fost făcută cu grijă. Dacă luăm în considerare că piesa a fost aurită atunci putem spune că este o reprezentare valoroasă aparținând unei unități militare importante; Dimensiuni: lungimea- 16,8 cm; înălțimea – 8,2 cm. Greutate – 340 g.

Capadocianul Strabon scrie în lucrarea Geografia, despre lumea din imperiu și din împrejurimi, ajungând până la noi informații despre geţi şi mato-ul (conducătorul) lor:

Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie și i-a îndreptat prin abstinență, sobrietate și ascultare de porunci, așa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar și de romani pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe celți, cei ce se amestecaseră cu tracii și cu ilirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire …”

🏹 Lupta cu ROMA ⚔️

Împăratul Iulian Apostatul (361-363), în lucrarea sa Caesarii, despre Traian:

Am supus pe acei geţi, cea mai războinică naţiune din câte au fost pe lume, nu numai pentru vitejia trupului oamenilor, dar încă şi prin acele învăţături pe care Zalmoxis cel mai venerat de dânşii le-a întipărit adânc în sufletele lor; căci ei nu cred că mor, ci numai că-şi schimbă lăcaşul şi prin urmare se reped la moarte cu aceeaşi veselie cu care ar porni la drumul vieţii.”

În unele variante ale Mioriței, apar 🦅 vulturii 🦅 ca întruchipare a ciobanilor: ,,Trei vulturi de soare./ Nu-s vulturi de soare,/ Ci-s trei păcurari.” În vechile credințe carpatine vulturul este împăratul păsărilor și nu îmbătrânește niciodată fiindcă a furat crucea ♰ de la fântâna lui Iordan și când este de 30 de ani, merge acolo și se scaldă în râu și-ntinerește.

O reîntinerire exista și în religia egiptenilor unde pir-o cînd împlinea 30 de ani de domnie se strecura într-un fel de ou din piele, considerat matricea placentară, prin care divinitatea recrea puterile benefice ale vieţii în faraon. Totemul vulturului sau șoimului îl întîlnim atît la vechii egipteni cît și la emeși, dar și la noi este păstrată o legendă fabuloasă despre vulturii aurii, iar pricepuții greci ne-au lăsat moștenire pasărea phoenix.

În orfism, prima treaptă de inițiere se numea 🦅 ,,vultur” 🦅 iar zburătoarea este amintită de către Lucian din Samosata (125-180) în satira Deorum Concilium, la capitolul 9 unde dă un dialog între Zeus și supăratul Momus, carespune că în această adunare elenă a apărut vulturul get considerat și el un zeu.

Pasărea mai apare pe monezile geților, pe capul statuei lui GOG din holul Primăriei Londrei și pe capul Tatălui Ceresc din pictura care se află în biserica din Densuș, dar este pus și în vârful stâlpilor morților în satele românilor care se mai țin de cele bătrânești.

În unele variante, vulturii sunt înlocuiți cu vânturile: ,,Da-s trei vânturele./ Da nu-s vânturele,/ Că-specurariu.” Cred că este vorba de Sânziene, fiindcă aceste ființe cerești nu puteau distruge turma lui Dumnezeu, ci numai să o păstorească cu folos pentru întreg neamul omenesc. Dar și mama ciobanului apare în unele variante sub forma unui corb, pasăre ce era a treia treaptă de inițiere în mitraism, păstrând acest statut aparte mult timp fiindcă apare și pe monezile și sigiliile domnitorilor din Muntenia din perioada feudală.

Paul MacKendrick, Europa de la Atlantic la Urali: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară. Rumânii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii. Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent.”

🏹 b a s t i o n u l ⚔️

🦅 Cuibul Vulturilor lui Burebista 🦅

🏹 Stăpânea aproape un sfert din Europa ⚔️

BUREBISTA a unit toate triburile getice între anii 82 şi 44 î.Hr., într-un regat uriaş, mărginit la nord de teritoriile actuale ale Cehiei şi Slovaciei, la sud de Munţii Balcani, la vest de Dunărea de mijloc (cam pe unde e acum Viena) şi la est de gurile Bugului.

Te invităm într-o incursiune în timp prin legendele locului care ne povestesc despre 🦅 geții agățați aidoma vulturilor 🦅 pe piscuri greu de cucerit.

Construită pe o stâncă de var cu înălțimea de 146 de metri, având 3 pereți abrupți, bastionul lui BUREBISTA, Cetatea BĂNIȚA, a fost practic de necucerit! Sarcina bastionului a fost de a bloca accesul spre Sarmizegetusa Regia dinspre sud.

Cheile Băniței, Cetatea Bănița, & Peștera BOLII. 3 obiective turistice unice, pe un singur deal, Dealul BOLII! O poveste inspirată din ⚔️ evenimente istorice reale 🏹

Isidor din Sevilia (Historia de regibus Gothorum, Wundalorum et Suevorum): „Nădejdea lui Decebal se împlinise: Imperiul fusese dărâmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre. Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.”

DRACON 🐉 ⚔️ SERIAL 🏹 Războiul Titanilor Cetatea & Peștera 🐺