Europe Genesys NFT Ordinul Dragonilor PHORCYS

CRÂSNICUL PHORCYS

De pe pământurile Eladei 🇬🇷 PHORCYS 🇬🇷 înapoi în Ținutul TITANILOR, Cheile TĂII 🇲🇩 CRÂSNICUL 🇷🇴 O poveste NFT inspirată din evenimente istorice reale 🐉 Documentar.

Daniel ROȘCA iulie 10, 2023

Maleficul 🐷 CRÂSNIC

🐖 PHORCYS, bunicul lui PROMETEU 🐉

Fiul Diavolului. Un crâsnic s-ar naște pe pământ dacă o femeie s-ar culca cu Diavolul. Din aceasta uniune necurată ar ieși un soi de purcel malefic. Un porcușor neastâmpărat care vorbește și fuge prin casă urlând.

Este unul dintre cele mai malefice personaje mitologice românești. Are înfățișarea de purcel, care, de îndată ce-i născut, începe a fugi prin casă țipând.

Prin jud. Tutova se crede că este bine ca babele să dea foc la sobă, ca să se facă jăratec mult, și apoi să-l ia la goană prin casă, până când, neavând, unde să se ascundă, Crâsnicul va fi silit să intre în sobă. Atunci babele vor astupa gura sobii și acest Necurat se va preface în scrum.” Artur Gorovei, 1916, Mitologie românească, Dușmani și prieteni ai omului.

„Țara Fierului”, Marea Neagră, Dunărea & Parângul (PHARANX).

Plecând la rândul lor, pe urmele uriașilor, poeții și povestitorii lumii antice, au urmat drumul către ținuturile nordice, către legendara Hyperborea. În poemele și operele lor au vorbit despre locuitorii de aici și despre aceste pământuri, care în acea vreme delimitau lumea antică cunoscută.

Pentru antichitate, ca și astăzi, hyperboreenii erau un mister nedezlegat. Probabil atunci ca și acum erau aceleași întrebări enigmatice: Cine erau și de unde veneau ei. Din antichitate, referiri despre titani și originile lor celeste, au supraviețuit trecerii timpului, prin scrierile poeților antici, cum sunt: poetul grec Pindar, poetul Marțial, Pseudo-Apollodor, Eschil sau HERODOT.

Parângul o poartă a lumii vechi.

” … muntele Atlas este situat în ținutul hyperboreenilor, la nord de Marea Neagră.” Pseudo-Apollodor (secolul ll – l î.Hr.) Poetul Marțial, într-una din epigramele sale, îi scria lui Marcellin: „Soldat Marcellin, tu pleci acum, ca să iei pe umerii tăi cerul de nord al hiperboreilor şi astrele Polului Getic, care abia se mişcă.”

Nicolae Densușianu, îl citează pe anticul poet Eschil: “ legendarul titan Prometeu a fost înlănțuit în Sciția – „țara fierului”, pe stâncile numite Pharanx, nu departe de care curgea mărețul Oceanos potamos (identificat cu Istrul / Dunărea), unde un vultur înfometat urma să îi sfâșie zilnic ficatul… Legendarul Prometeu, eroul mitic care a furat focul pentru a-l dărui oamenilor, a fost rege în Sciţia şi stăpân al ţinuturilor de peste Prut … “

Legenda lui Prometeu nu-și are leagănul în Grecia antică 🇬🇷 ci pe muntele Atlas, din întreg colțul sud-estic al munților Carpați. Această confirmare este scrisă chiar de Eschil și Herodot, când antichitatea păstra proaspete multe întâmplări și evenimente din trecutul străvechi al omenirii.

Prometeu, geniul cel mai puternic al timpurilor pelasge, a fost încătușat în Scythia, în Țara Fierului, pe teritoriul cel depărtat al lumii vechi, într-o regiune muntoasă, nestrăbătută, pe niște stânci cu prăpăstii adânci. ”

Pe urmele mamei dragonilor ECHIDNA 🐉 născută din uniunea monștrilor; Phorcys și Ceto, care au apărut odată cu apele primordiale. În alte legende, ECHIDNA este fiica titanilor Tartaros, din Istrul de Nord, și Gaia, având un corp jumătate de om, jumătatea superioară, și jumătatea inferioară de șarpe, iar pe corp două aripi care pentru noi seamănă cu grifonii carpatini.

Împreună cu Typhon, dă naștere altor monștri: Chimera, Prometeu, Cerber, HIDRA, Scylla. Oricât de monstruoasă ar fi fost Echidna, din 🐉 flăcăra infernală a grifonului carpatin 🐉 s-au născut, Scythus, Gelonos și Agathyrsus, părinții fondatori ai popoarelor respective.

De pe pământurile Eladei
🇬🇷 înapoi în Cheile TĂII 🇷🇴

Puținele date, ce ne-au rămas asupra Pelasgilor, ne infațișază acest mare și admirabil popor numai în ultima perioadă a istoriei sale, atunci când independența să politică era distrusă aproape peste tot locul și când numele său începe să dispară. Din nefericire însă, chiar și aceste puține date, fragmentare, ce ne-au rămas despre Pelasgi, ne sunt transmise de cei, care i-au cucerit, i-au distrus, i-au persecutat, i-au împrăștiat, și la final i-au calomniat, astfel că istoria epocii lor de înflorire, de putere și ascensiune teritorială, în Europa, Asia și Africa, istoria imperiilor și instituțiunilor sale, a artelor și industriei lor, a remas înmormântată.

Cu deosebire istoria politică a Pelasgilor meridionali se încheie cu căderea Troiei. De aici încolo tot ce mai aflăm despre acești Pelasgi din jurul Mării Egee, sunt numai simple amintiri de resturi mici și împrăștiate, silite de inimicii lor să emigreze din o țară în alta, spre a-și căuta o nouă patrie.

Pentru poporul grecesc, Pelasgii eraii cei mai vechi oameni de pe pământ. Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioară în confesiuni, puternică în voință și în fapte, atât de nobilă în moravuri, încât tradițiunile și poemele grecești atribuie tuturor Pelasgilor epitetul de «divini» adică oameni cu calități supranaturale, asemenea zeilor, un nume, ce ei întru adevăr l-au meritat prin darurile lor fizice și morale.

Grecii î-și pierduseră demult tradițiunea, când, cum, și de unde au venit ei în ținuturile Eladei; însă ei aveau o tradițiune, că înainte de dânșii a domnit peste pământul ocupat de ei un alt popor, care a desecat mlaștinile, a scurs lacurile, a dat cursuri noi râurilor, a tăiat munții, a împreunat marile, a arat șesurile, a întemeiat orașe, sate și cetăți, a avut o religiune înălțătoare, a ridicat altare și temple zeilor… aceștia au fost Pelasgii.

După vechile tradițiuni grecești 🇬🇷 Pelasgii locuiseră în părțile Greciei încă înainte de cele două diluvii legendare, ce se vărsaseră peste Attica, Beoția și Thessalia, unul în timpul regelui Ogyges și altul în timpurile lui Deucalion. Ei domniseră așadar peste continentul grecesc încă înainte de timpurile lui Noe. O ramură a poporului pelasg, Arcadienii, ce locuiau pe culmile și văile din centrul Peloponesului, aveau tradițiunea, că dânșii au fost pe pământ încă înainte de apariția lunii pe cer.

🇷🇴 Arcadienii 🇬🇷 🇷🇺 Sumerologul rus A. Kifisin: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei.”

Cu privire la acestă importantă tradițiune, ucenicul lui Apolloniu Rhodiu se exprimă astfel : «se pare, că Arcadienii au existat încă înainte de lună, după cum scrie Eudoxus în scrierea sa ITepcoSos». Theodor scrie, că luna a apărut pe cer cu puțin înainte de războiul lui Hercule cu Giganții. Tot astfel ne spun Aristotel din Chios și Dionysius din Chalcida în cărțile lor despre Origini. Ephor, unul din cercetătorii cei mai inteligenți din antichitate și istoric iubitor de adevăr, care a trăit în secolul al IV-lea î. Hr. scrie : «Tradițiunea ne spune că Pelasgii au fost cei mai străvechi, care au domnit peste Grecia».

Când Pelasgii apărură pentru prima oară pe pământul Eladei, ei nu aflară aici, după cum ne spun tradițiunile, decât o populațiune rară și sălbatică, risipită prin munți și păduri, trăind în caverne, fără societate, fără legi, fără religiune și fără cunoștințe utile.

De pe pământurile Eladei 🇬🇷 înapoi în Cheile TĂII 🇷🇴 nu departe de fostul oraș minier Petrila. Un chip hidos și împietrit, prins în capcana muntelui, cu apa care-i curge repede pe sub grumaz, pare că strigă de sub povara muntelui și încercă să se elibereze din strâmtoarea de piatră. Este monstrul PHORCYS (CRÂSNICUL) bunicul lui PROMETEU.

În urma războiului dintre zei și uriași, vechiul Pământ avea să se tranforme într-o stană de piatră, apoi un potop a înecat și a acoperit pământul până când, doar liniștea mai hoinărea singuratică. Apoi, apele s-au retras, și viața s-a reîntors într-o Lume Nouă. Lumea Veche a dispărută de mult. Sau, cine știe? Se află doar în adormire.

Calul Troian din telefonul 👧 📱 👦 copilului tău 👧 📱 👦 O latură extrem de importantă în proiectul nostru o reprezintă educația! Jocul NFT P2E o să fie în același timp un instrument pentru educație corelat cu o poveste inspirată din evenimentele istorice reale care materializează și transpune sfincșii din 💪🏿 Ținutul Momârlanilor 💪🏽 Ținutul Titanilor 💪🏾 în legendara poveste a HYPERBOREEI.

Prometeu & Grifonul Carpatin, fratele sciților & agatârșilor, GELONOS, Piramidele din STRAJA & Sfarmă Piatră 🐉 HIDRA din Cheile Baniței 🐉 ERCULE & Pumnul DRACULUI, GAIA Mama Pământului din Scocul Urzicarului, Templul lui APOLO de pe SLIMA, Titanul TARTAROS, Bunicul lui PROMETEU Crâsnicul, fiul Diavolului, Zeița Pădurilor și a Lunii, Sora lui PROMETEU (SCORPIA din Cheile Tăii), STRIGOIUL ✞ TYPHON, Tatăl lui PROMETEU & stindardul de luptă al geților, stânca DRACON / DRAGON.

Caractere P2E 🐉 Documentar Istoric 🐉